ช.ส.ท.แสดงความยินดีผู้ว่าททท.

: ประธาน ช.ส.ท.นำคณะเข้าแสดงความยินดีกับท่านผู้ว่าฯ ททท. "นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์" รับทราบนโยบายประชาสัมพันธ์ ททท.

วันนี้(18ก.ย.66) นางวรางคณา สุเมธวัน ประธานชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว (ช.ส.ท.) นายวิทยา  ภูลสนอง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  นายพูลผล  แพทอง  ที่ปรึกษานโยบายและแผน นางสมพิศ  พิทักษ์กุล รองประธาน  คณะกรรมการและสมาชิก ช.ส.ท. แสดงความยินดีกับท่านผู้ว่าฯททท. นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย และรับทราบนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

ทั้งนี้ ประธาน ช.ส.ท.ยังได้พูดคุยกับผู้ว่าฯ ททท.  ถึงนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการสนับสนุนและพัฒาการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

นางวรางคณา สุเมธวัน ประธานช.ส.ท.กล่าวว่า"วันนี้คณะชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว  มาแสดงความยินดี กับผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคนใหม่  ก็ได้รับข้อมูลและนโยบายต่างๆ ที่ท่านผู้ว่าการคนใหม่  ตั้งใจจะทำงานในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งนี้ต่อไป   ในโอกาสนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  งานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จะเจริญเติบโต สมดั่งความตั้งใจของผู้ว่าการค่ะ"

 

 

 

Visitors: 343,711