เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม แห่งที่ ๔ ของไทย.

มาร่วมกันแสดงความยินดีกับประเทศไทย

ที่ผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย

มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ "เมืองโบราณศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์"

เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม แห่งที่ ๔ ของไทย...ยินดีด้วย.

 

 

Visitors: 345,949