วัดแขก สีลม

กำหนดการงานพิธีนวราตรี 

และงานแห่ประเพณี เนื่องในวันวิชัยทัสมิ ประจำปี ๒๕๖๖

วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) 

***วันเสาร์ ที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - พิธีบูชาองค์พระพิฆเนศวร (บรมครู) พิธีบูชาเทพประจำแผ่นดิน , เทพแห่งดาวนพเคราะห์ทั้งเก้า พิธีบูชาเพื่อขออนุญาตต่อองค์มหาเทวี และมหาเทพทั้งหลายที่ประดิษฐานภายในวัด เพื่อเริ่มงานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๖๖***

- พิธีเช้า ๐๙.๐๐ น.

- พิธีเย็น ๑๖.๐๐ น.

โดยหลังเสร็จพิธีบูชาในช่วงค่ำ จะมีการอัญเชิญเทวรูปองค์พระพิฆเนศวร เทวรูปองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี และเทวรูปองค์พระแม่ซูลัมกาลี ออกแห่ในเส้นทางถนนปั้น

***วันอาทิตย์ ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - เริ่มงานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๖๖***

- พิธีเช้า ๐๙.๐๐ น. บูชาองค์พระแม่มหาทุรคา

- พิธีเย็น ๑๖.๐๐ น. บูชาองค์พระแม่มหาทุรคา

- เวลาประมาณ ๑๘.๓๐ น. อัญเชิญธงสิงห์ขึ้นเสา

***วันจันทร์ ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - พิธีบูชาองค์พระแม่มหาทุรคา***

- พิธีเช้า ๐๙.๐๐ น.

- พิธีบูชาโฮมัม ๑๗.๐๐ น.

- พิธีบูชาใหญ่ ๑๙.๓๐ น.

***วันอังคาร ที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖- พิธีบูชาองค์พระแม่มหาทุรคา***

- พิธีเช้า ๐๙.๐๐ น.

- พิธีบูชาโฮมัม ๑๗.๐๐ น.

- พิธีบูชาใหญ่ ๑๙.๓๐ น.

***วันพุธ ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - พิธีบูชาองค์พระแม่มหาลักษมี***

- พิธีเช้า ๐๙.๐๐ น.

- พิธีบูชาโฮมัม ๑๗.๐๐ น.

- พิธีบูชาใหญ่ ๑๙.๓๐ น.

***วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - พิธีบูชาองค์พระแม่มหาลักษมี***

- พิธีเช้า ๐๙.๐๐ น.

- พิธีบูชาโฮมัม ๑๗.๐๐ น.

- พิธีบูชาใหญ่ ๑๙.๓๐ น.

***วันศุกร์ ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - พิธีบูชาองค์พระแม่มหาลักษมี***

- พิธีเช้า ๐๙.๐๐ น.

- พิธีบูชาโฮมัม ๑๗.๐๐ น.

- พิธีบูชาใหญ่ ๑๙.๓๐ น.

***วันเสาร์ ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - พิธีอภิเษกสมรสขององค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีและองค์พระศิวะมหาเทพ***

- พิธีเช้า ๐๙.๐๐ น. (พิธีอภิเษกสมรส)

- พิธีบูชาโฮมัม ๑๗.๐๐ น. (พิธีบูชาพระแม่นั่งชิงช้า)

- พิธีบูชาใหญ่ ๑๙.๓๐ น. (พิธีบูชาพระแม่นั่งชิงช้า)

***วันอาทิตย์ ที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - พิธีบูชาพระแม่ปางบูชาองค์พระศิวลึงค์***

- พิธีเช้า ๐๙.๐๐ น.

- พิธีบูชาโฮมัม ๑๗.๐๐ น.

- พิธีบูชาใหญ่ ๑๙.๓๐ น.

***วันจันทร์ ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - พิธีบูชาองค์พระแม่มหาสรัสวดี***

- พิธีเช้า ๐๙.๐๐ น.

- พิธีบูชาโฮมัม ๑๗.๐๐ น.

- พิธีบูชาใหญ่ ๑๙.๓๐ น.

*****วันอังคาร ที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - งานแห่ประเพณี เนื่องในวันวิชัยทัสมิ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยขบวนแห่เริ่มเคลื่อนออกจากวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ในเวลาประมาณ ๑๙.๓๐ น. เป็นต้นไป*****

***วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - พิธีอัญเชิญธงสิงห์ลง และพิธีอาบน้ำคณะพราหมณ์และคณะคนทรง โดยพิธีเริ่ม ๑๗.๐๐ น. ซึ่งหลังจากเสร็จพิธี คณะพราหมณ์จะผูกข้อมือด้วยสายสิญจน์ที่ทำพิธีมาแล้วให้แก่สานุศิษย์ทุกท่านฟรี***

หมายเหตุ : ขอเชิญกดติดตามเพจ Hindu Meeting Official ซึ่งเป็นเพจสำรองของ Hindu Meeting (Fan Page) เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารงานพิธีสำคัญของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) โดยสามารถเข้าเพจตามลิงก์ที่แนบมานี้ https://www.facebook.com/profile.php?id=61551091875183

 

Visitors: 343,711