Roadshow and Consumer Fair Andaman 19-22 ต.ค. นี้

6 จว.อันดามัน บุกกรุง ยกขบวนดีลดี โปรฉ่ำ ที่เที่ยว ที่พักจัดเต็ม 

ในงาน Roadshow and Consumer Fair Andaman 19-22 ต.ค. นี้

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน บินตรงสู่ภาคกลาง พร้อมเสิร์ฟโปรดี ดีลเด็ด โรงแรม ที่พัก 

โปรแกรมทัวร์ แหล่งท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครบครันทั้งสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณภาพ ของกิน ของใช้ เครื่องประดับ ให้ชอปเพลินเกินห้ามใจกว่า 60 บูธ ในงานมหกรรม “Roadshow and Consumer Fair Andaman สินค้าชุมชนและบริการท่องเที่ยวของเครือข่ายการท่องเที่ยวระดับประเทศ” 

 

ปักหมุดไว้ แวะมาชอปให้ไว วันนี้ถึง 22 ตุลาคม 2566 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ 

นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 

“Roadshow and Consumer Fair Andaman” ครั้งที่ 2 โดยมี ดร.นิวัติน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ดร.วนิดา พันธ์สะอาด รองอธิบดีกรมพลศึกษา นายจรูญ แก้วมุกดากุล รองอธิบดีกรมพลศึกษา นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) นางสาวสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นางณัฎฐิรา แพงคุณ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ท่องเที่ยวและกีฬากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (จังหวัดสตูล ภูเก็ต ระนอง กระบี่ พังงา และตรัง) ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร พร้อมด้วยผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ร่วมงานจำนวนกว่า 60 ราย

นายอนุวรรตน์ กล่าวว่า ตามที่ท่านเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา 

เมื่อวันที่ 11- 12 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา รัฐบาลมีกรอบนโยบายในการบริหารและพัฒนาประเทศ 

หนึ่งในนโยบายกรอบเร่งด่วนสำคัญ เป็นเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจจากการผลักดันการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการในเรื่องนี้ ขณะเดียวกันได้เล็งเห็นศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันที่มีฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีศักยภาพสูง โดยเฉพาะทรัพยากรการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลกได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างมาก จากตัวเลขสถิตินักท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอันดามันที่ผ่านมา สามารถแบ่งกลุ่มจังหวัดได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มจังหวัดที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่านักท่องเที่ยวไทย ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา ส่วนกลุ่มจังหวัดที่นักท่องเที่ยวไทยมากกว่านักท่องเที่ยวต่างชาติ คือ จังหวัดระนอง ตรัง และสตูล ด้วยความ

อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ ศิลปะ และวัฒนธรรม จึงทำให้กลุ่มจังหวัดอันดามันมีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ไม่ซ้ำกัน เป็นสินค้าด้านการท่องเที่ยวอันทรงคุณค่า ควรส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว

ในวงกว้างและแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

“การดำเนินโครงการ “Roadshow and Consumer Fair Andaman สินค้าชุมชนและบริการท่องเที่ยวของเครือข่ายท่องเที่ยวระดับประเทศ” นับเป็นจัดงานครั้งที่ 2 ที่มุ่งหมายประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และ

เปิดตลาดสินค้าด้านการท่องเที่ยว สินค้าชุมชนของกลุ่มจังหวัดอันดามัน สู่สายตาประชาชนและนักท่องเที่ยว

ในพื้นที่ภาคกลาง โดยผลการจัดงานครั้งแรกในพื้นที่ภาคเหนือ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 – 8 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี 

มียอดผู้เข้าร่วมงานทั้ง 4 วัน มากถึง 35,362 คน และยอดการจำหน่ายสินค้าและบริการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จำนวน 2,214,874 บาท นับเป็นความสำเร็จที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เติบโตและยั่งยืน ทั้งนี้ มุ่งหวังว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถนำนักท่องเที่ยว

จากภูมิภาคต่าง ๆ เดินทางมาท่องเที่ยวสู่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ต่อยอดการสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวม” นายอนุวรรตน์ กล่าวทิ้งท้าย 

ด้านนางปุณณานันท์ ทองหยู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดโครงการ Roadshow and Consumer Fair ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันและอุทยานธรณีโลกสตูล พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) ตลอดจนเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรอง อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งพิเศษภายในงานมีการจัดโปรโมชัน ลด แลก แจก แถม แบบจุใจ ให้นักท่องเที่ยวได้ Enjoy Andaman Time เพลิดเพลินไปกับช่วงเวลาแห่งอันดามัน ชมการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ฝั่งอันดามันอันสวยงามที่หาชมได้ยาก พร้อมกิจกรรมต่าง ๆ ให้ร่วมสนุกมากมาย อาทิ “กิจกรรมราคาดี นาทีทอง” พบสินค้าราคาสุดคุ้ม “กิจกรรมสะสมแต้ม” ซื้อสินค้า

ครบ 100 บาท รับสติกเกอร์ 1 ดวง เมื่อสะสมครบ 10 ดวง รับสิทธิลุ้นรับรางวัลใหญ่ ซึ่งจะทำการจับรางวัล

ในเวลา 19.00 น. ของทุกวัน และพิเศษคูณสอง เมื่อสะสมสติกเกอร์ครบ 6 สี แลกรับของที่ระลึกฟรี  

 นอกจากนี้ ยังมีการจัด “กิจกรรมพบปะเจรจาและแลกเปลี่ยนธุรกิจท่องเที่ยว (Table Top Sale)” ระหว่างผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จำนวน 28 รายและผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคกลาง 

จำนวนกว่า 50 ราย เพื่อสร้างโอกาสในการต่อยอดธุรกิจมากยิ่งขึ้น รวมถึง “กิจกรรมท่องเที่ยว One Day Trip” มอบประสบการณ์และเสริมสร้างความรู้จากการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ ให้ผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคใต้

ฝั่งอันดามันสามารถนำมาปรับใช้และพัฒนาธุรกิจได้ในอนาคต 

สำหรับงานมหกรรม “Roadshow and Consumer Fair Andaman สินค้าชุมชนและบริการท่องเที่ยวของเครือข่ายการท่องเที่ยวระดับประเทศ” ครั้งถัดไป จะถูกจัดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชาวอีสานสามารถปักหมุดเตรียมตัวเที่ยวงาน ระหว่างวันที่ 9 - 12 พฤศจิกายน 2566 ณ เซ็นทรัลอุดร จังหวัดอุดรธานี และภาคใต้ ระหว่างวันที่ 23 - 26 พฤศจิกายน 2566 ณ เซ็นทรัลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามลำดับ

Visitors: 343,711