งานแห่ประเพณี เนื่องในวันวิชัยทัสมิ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๖๖

ประมวลภาพงานแห่ประเพณี เนื่องในวันวิชัยทัสมิ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๖๖

 

เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖