สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ประชุม สมาชิกประจำเดือน ตุลาคม 2566

คุณ ศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคม ไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

(ATTA) เป็นประธานในการประชุมสมาชิกประจำเดือน ตุลาคม 2566

พร้อมแนะนำสมาชิกใหม่ คุณศิรืปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้าน

ตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลางและอเมริกา

การท่องเทียวแห่งประเทศไทย

มาบรรยายพิเศษ ตลาดต่างประเทศ

ในไตรมาสที่4 และแผนการตลาดปี2567 ณ.โรงแรม Novotel Bangkok  Platnum

 

 

Visitors: 100,350