รมต. การท่องเที่ยว

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อร่วมหารือในประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขับเคลื่อนและพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ ที่ต้องการให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วม ณ ห้องประชุมโรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท สุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

Visitors: 345,950