รมว.แรงงาน

"พิพัฒน์" รมว.แรงงาน พบ สมัชชาคนจนแก้ไขปัญหาแรงงาน พร้อมสนับสนุน ยกระดับแรงงานทุกมิติ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน กรณีปัญหาแรงงาน ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทน อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หารือร่วมกับกลุ่มสมัชชาคนจน นำโดยนายบุญยืน สุขใหม่ แกนนำกลุ่มสมัชชาคนจน เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานให้ได้ข้อสรุปและเป็นแนวทางในการปฎิบัติ ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน และในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Zoom Meeting) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย 

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ในวันนี้พี่น้องกลุ่มสมัชชาคนจนได้เข้ามาพบผมเพื่อหารือร่วมกันที่จะ

ให้กระทรวงแรงงานช่วยแก้ไขปัญหาพี่น้องแรงงานของกลุ่มสมัชชาคนจนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 19 เรื่อง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน โดยแบ่งเป็น 3 กรณี ได้แก่ กรณีแก้ไขปัญหาเป็นกรณีเร่งด่วน ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน 1 เรื่อง กรณีใช้กลไกแก้ไขปัญหาในรูปแบบคณะกรรมการ 11 เรื่อง และกรณีที่มีความจำเป็นต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีอีก 7 เรื่อง 

“จากการหารือกันกับพี่น้องกลุ่มสมัชชาคนจนในวันนี้ ถือเป็นที่น่าพอใจและได้ข้อสรุปครบถ้วนทุกประเด็นร่วมกัน ซึ่งจะเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนทั้งในส่วนของกระทรวงแรงงานเอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อยุติ ซึ่งในเรื่องนี้ผมได้รับปากและยืนยันว่าอะไรที่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องแรงงานและเกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน เราพร้อมจะดำเนินการให้เร็วที่สุด ส่วนเรื่องใดที่เกี่ยวกับกระทรวงอื่นๆ ผมยินดีที่จะประสานพูดคุยให้ เพื่อเร่งรัดคลี่คลายปัญหาของพี่น้องแรงงานทุกกลุ่มให้ได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุดในทุกมิติต่อไป” นายพิพัฒน์ กล่าวท้ายสุด

ด้าน นายบุญยืน สุขใหม่ แกนนำกลุ่มสมัชชาคนจน กล่าวว่า ในนามตัวแทนกลุ่มสมัชชาคนจนต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ท่านพิพัฒน์ รัชกิจประการ และคณะ ที่เปิดโอกาสให้ผมพร้อมด้วยพี่น้องกลุ่มสมัชชาคนจนได้เข้าพบ พร้อมรับข้อเสนอต่างๆ และรับปากที่จะเร่งรัดปัญหาของพี่น้องแรงงานให้มีความคืบหน้า ซึ่งก็สร้างความพอใจให้กับกลุ่มสมัชชาคนจนอย่างพวกเราเป็นอย่างมาก

 

 

Visitors: 244,862