แรงงานไทยเฮ!

 แรงงานไทยเฮ! กลับจากอิสราเอล Upskill ขับรถลากจูง บริษัทอ้าแขนรับเข้าทำงานทันที

ก.แรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดฝึกอบรมการขับรถลากจูง Upskill แรงงานไทยที่เดินทางกลับจากอิสราเอล บริษัทจองตัวรับเข้าทำงาน ให้ค่าจ้างไม่ต่ำกว่า 20,000 บาทต่อเดือน

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ติดตามและให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่กลับจากประเทศอิราเอล และครอบครัว จำนวน 2,097 คน มีผู้ต้องการฝึกอาชีพ จำนวน 864 คน ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 101 คน อยู่ระหว่างการฝึกอบรม จำนวน 5 คน (ข้อมูลเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566) ปัจจุบัน สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานในหลายจังหวัดทยอยเปิดฝึกอบรมให้แก่แรงงานดังกล่าวแล้ว ล่าสุดได้รับรายงานจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู จัดฝึกอบรมการขับรถลากจูงเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 จำนวน 2 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรม 47 คน โดยมีแรงงานไทยที่กลับจากอิสราเอลเข้าอบรมร่วมด้วยในครั้งนี้ จำนวน 5 คน บรรจุเข้าทำงานที่บริษัทน้ำตาลเอราวัณ จำกัด จำนวน 3 คน อีก 2 คน ต้องการกลับไปทำงานที่อิสราเอลอีกครั้ง การฝึกอบรมในครั้งนี้ สนพ.หนองบัวลำภูได้ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินการทดสอบการขับขี่รถบรรทุกที่มีการบรรทุกน้ำหนักรวมเกิน 3,500 กิโลกรัม รถโดยสารหรือบรรทุกคนโดยสารเกิน 20 คน เพื่อออกใบอนุญาตชนิดที่ 3 หรือ ใบขับขี่ ท.3 ให้แก่ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบของสำนักงานขนส่ง  นอกจากนี้ ยังร่วมกับสถานประกอบกิจการ อาทิ กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ และบริษัทเบสท์ - แพค คอนกรีต จำกัด รับผู้ที่ผ่านการอบรมเข้าทำงานอีกด้วย

นางสาวบุปผา กล่าวต่อไปว่า ผู้ที่ผ่านการอบรมและได้รับใบขับขี่แบบ ท.3 เรียบร้อยแล้ว จะมีบริษัทที่แจ้งความประสงค์รับคนเข้าทำงาน เข้าสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าทำงาน และให้อัตราเงินเดือนเริ่มต้นที่ 20,000 บาท  ซึ่งบริษัทน้ำตาลเอราวัณ จำกัด ให้ข้อมูลว่าหาแรงงานเข้ามาทำงานในตำแหน่งพนักงานขับรถลากจูง หรือรถบรรทุกยากมาก เนื่องจากหลายคนไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ท.3 เมื่อหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีการจัดฝึกอบรมและร่วมกับสำนักงานขนส่ง จึงมีส่วนช่วยให้สถานประกอบกิจการที่ต้องการพนักงานขับรถบรรทุกมีแรงงานมาทำงานในตำแหน่งนี้ และ บริษัทรับผู้ที่ผ่านการอบรมเข้าทำงานแล้วจำนวน 5 คน สำหรับผู้ผ่านการอบรมคนอื่น ๆ กรมได้ประสานแจ้งผู้ประกอบกิจการเข้าสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าบรรจุงานด้วยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ต้องการช่วยเหลือแรงงานไทยที่กลับจากอิสราเอล ให้เกิดการสร้างงานในประเทศไทยเพิ่มขึ้น และสามารถป้อนเข้าตลาดแรงงานอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และระบบการขนส่ง แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานได้อีกด้วย

จากการสอบถามนายราเมศ แทบธรรม อายุ 40 ปี แรงงานไทยที่กลับจากอิสราเอล เล่าว่า  ไปทำงานในฟาร์มเลี้ยงไก่ เลี้ยงวัว ที่อิสราเอลได้รับเงินเดือนประมาณ 47,000 บาทไทย ตัดสินใจเดินทางกลับประเทศไทยเนื่องจากครอบครัวเป็นห่วง จึงต้องการหางานทำในประเทศเพื่อให้มีรายได้ดูแลครอบครัวต่อไป และได้เข้าฝึกอบรมการขับรถลากจูงจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู เนื่องจากก่อนไปทำงานที่อิสราเอลมีอาชีพขับรถบรรทุกอยู่แล้ว จึงเห็นว่ามีพื้นฐานการขับรถบรรทุกเป็นทุนเดิม หลังฝึกอบรมและผ่านการทดสอบใบขับขี่แล้ว มีบริษัทมาสัมภาษณ์เข้าทำงาน จึงเห็นว่าเป็นโอกาสดีที่เข้ามาฝึกอบรมแล้วได้งานทำทันที โดยบริษัทให้เงินเดือนๆ ละ 20,000 บาท ไม่ร่วมสวัสดิการอื่นๆ  ต้องขอขอบคุณกระทรวงแรงงานและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่ให้ความช่วยเหลือให้แรงงานไทยที่อิสราเอลได้กลับบ้านอย่างปลอดภัย และรวดเร็ว รวมไปถึงกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ทำให้มีความรู้ ทักษะและได้ทำงานทันทีหลังจากจบฝึก

Visitors: 244,859