ททท. ผนึกกำลัง ATTA

ททท. ผนึกกำลัง ATTA นำทัพผู้ขายไทยลุยแดนมังกร จัดกิจกรรม ”TAT & ATTA Road Show to China 2023“ หวังคืนความเชื่อมั่น กระตุ้นการเดินทางนักท่องเที่ยวคุณภาพ หวังสร้างรายได้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3.0-3.5 ล้านล้านบาทในปี 2567 

วันนี้ 12 ธันวาคม 2566 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมกับ นายศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตร จัดกิจกรรม “TAT & ATTA Road show to China 2023” ณ Renaissance Shanghai zhongshan park Hotel  นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

กิจกรรมดังกล่าวฯ เป็นความร่วมมือระหว่าง ททท. กับ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) โดยนำผู้ประกอบการไทย (Seller) จำนวน 76 ราย พบปะกับผู้ประกอบการจีน (Buyer) จำนวน 335 ราย  ซึ่งมาจากหลายเมือง เป็นการเจรจาธุรกิจในรูปแบบ B2B และการสัมนา เพื่อผลักดันตลาดนักท่องเที่ยวจีน และสร้างความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการพันธมิตรทางการท่องเที่ยว นำเสนอสินค้าด้านการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย กระตุ้นให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มคุณภาพ ส่งมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่า (Meaningful Relationship) และมุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมั่นด้านความการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง (Ease of Travelling) อีกทั้ง ยังเป็นการทำตลาดเชิงรุก หวังคืนความเชื่อมั่น กระตุ้นยอดขายทะลุเป้าด้วย Soft Power และส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง จะสามารถกระจายรายได้สู่ชุมชนท่องเที่ยว ควบคู่กับการขยายระยะเวลาพำนัก สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยการผลักดันให้ “การท่องเที่ยว” เป็น ”เครื่องมือ“ ในการพัฒนาและรักษา เสถียรภาพโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทย เพื่อให้บรรลุเป้าจำนวนนักท่องเที่ยวจีน 8 ล้านคน คาดสร้างรายได้อุตสาหกรรมท่องเที่ยว จำนวน 3.0 -3.5 ล้านล้านบาท ในปี 2567 

#Amazingthailand   #TATandATTARoadshowtoChina2023  #ATTA  #การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   #เมืองรอง

 

 

 

 

 

Visitors: 346,734