ก.แรงงาน จับมือ หัวเว่ย

ก.แรงงาน จับมือ หัวเว่ย มุ่ง Upskill แรงงานเทคโนโลยีสีเขียวพร้อมเปิดศูนย์ฝึกอบรมโซลาร์เซลล์ 

วันที่ 15 ธันวาคม 2566  ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม 3 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้ นางจิรวรรณ สุตสุนทร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีด้านการติดตั้งอุปกรณ์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมทั้งลงนามความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่าง กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ นายเดวิด หลี่ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และมีนางกิติมา  ศิริประธาน  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี และนายเจย์ เฉิน ประธานกรรมการ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามเป็นสักขีพยาน 

นางจิรวรรณ สุตสุนทร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยหลังจากเปิดศูนย์ฝึกอบรมและการลงนามว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ มีเป้าหมายและกลไกในการบูรณาการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลควบคู่กับการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพให้แก่แรงงานเพื่อก้าวทันโลกยุคการแข่งขันที่จำเป็นต้องปรับตัว โดยการร่วมกันจัดฝึกอบรมหลักสูตรการติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา จำนวน 6 รุ่น เป้าหมายดำเนินการ 150 คนต่อปี โดยใช้ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีฯ แห่งนี้เป็นแหล่งที่ให้ความรู้และยกระดับทักษะแก่กำลังแรงงานให้มีมาตรฐาน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และรองรับต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายพิพัฒน์  รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่เน้นย้ำการ Upskill แรงงานเทียบเท่ามาตรฐานสากล ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ที่ให้การสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีด้านการติดตั้งอุปกรณ์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ มูลค่า 642,000 บาท รวมถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่นำมาพัฒนากำลังแรงงาน ให้มีความรู้ และความสามารถมากยิ่งขึ้น และขอยินดีกับผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาด้วย 

ด้านนายเดวิด หลี่  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประ