ชมรม inbound travel agency club (AEC)

 คุณ ไพรัตน์  ห่านศรีสุข ประธานชมรม inbound  travel  agency club (AEC)

 จากการประชุม​เมื่อวันที่2ธันวาคม​นี้​ หาข้อสรุป​ผลกระทบจากกฎ​ของกรมการ​ท่องเที่ยว​บังคับ​ให้ใช้มัคคุเทศก์​ 1-50 คน​ กฎข้อบังคับ​นี้ทำให้มีผลกระทบ

1.  การใช่มัคคุเทศก์​ทำต้นทุน​สูง​ขึ้น​ บางทีแขก​ไม่ต้องการ​ อยากเที่ยว​แบบอิสระ

2.  บริษัท​จะต้อง​มีงานมากขึ้น

3. ผู้ประกอบการจะต้อง​มี​ประกัน​ให้กับนัก​ท่อง​เที่ยว​ตามข้อบังคับ

4.  การใข้รถกับนักท่องเที่ยว​จะต้องเป็นรถป้ายเหลืองตามข้อบังคับ

ข้อสรุป​จากผู้​ประกอบการเราไม่เห็น​ด้วยกับข้อบังคับ​นี้​ ควรเป็นทางเลือก​ไม่ควรบังคับ​

 

Visitors: 346,748