กพร

กพร.จับมือเอกชน Upskill แรงงานสู่ช่างแมทัลชีทฝีมือเด่น

วันที่ 21 ธ.ค. 66 เวลา 14.00 น. นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการติดตั้งหลังคาและผนังเมทัลชีทระดับพื้นฐาน ตามโครงการปั้นช่างงานดีฝีมือเด่น ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด โดยนางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้นางจิรวรรณ สุตสุนทร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารกรมฯ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริษัท สิชล เม็ททัลชีทจำกัด (สาขา 2) อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานงานดังกล่าวว่า ปัจจุบันงานอุตสาหกรรม โรงงาน หรืออาคารสำเร็จรูปที่ต้องการความรวดเร็วในงานก่อสร้าง นิยมใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กรีดเย็น โครงสร้างมวลเบาและแผ่นเหล็กเมทัลชีทในการติดตั้งและก่อสร้าง เนื่องจากแข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา และติดตั้งได้สะดวกรวดเร็ว ประกอบกับเป็นงานที่สามารถสร้างรายได้ที่ดีให้แก่ช่างฝีมือ จึงเป็นโอกาสดีที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน  ดำเนินการ Up-Skill และ Re-Skill พัฒนาช่างให้มีทักษะฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน สำหรับในวันนี้กรมฯ โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ได้ร่วมกับบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัดและบริษัท สิชล เม็ททัลชีท จำกัด ในการฝึกอบรมหลักสูตรการติดตั้งหลังคาและผนังเมทัลชีท ระดับพื้นฐาน จำนวน 3 รุ่น ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 65 คน ให้ได้รับความรู้ทักษะเกี่ยวกับการติดตั้งและใช้งานเมทัลชีทอย่างถูกวิธี บริการลูกค้าได้อย่างถูกต้อง และมีโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นช่างติดตั้งเมทัลชีทของบลูสโคปอีกด้วย

นางจิรวรรณ สุตสุนทร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด การฝึกอบรมครั้งนี้จึงเป็นตอกย้ำความสำเร็จในการพัฒนาช่าง ที่ผ่านมาในช่วงระหว่างปี 2560-2566 ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการติดตั้งหลังคาและผนังเมทัลชีท มีผู้ผ่านการฝึกอบรม 8,345 คน พัฒนาเจ้าหน้าที่ของกรมฯ เพื่อเป็นวิทยากรต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่กำลังแรงงานในหลักสูตรช่างติดตั้งโครงหลังคาและแผ่นหลังคารีดเย็น สำหรับในปี 2567 กำหนดแผนจัดฝึกอบรมหลักสูตรการติดตั้งหลังคาและผนังเมทัลชีท ระดับพื้นฐาน ให้แก่ช่างของร้านค้าตัวแทนจำหน่ายบริษัท โดยใช้รถบริการฝึกอบรมเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ไปยังพื้นที่ 62 จังหวัด เช่น เชียงราย ลำปาง กรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี ร้อยเอ็ด นครศรีธรรมราช สตูล เป็นต้น ตั้งเป้าหมายพัฒนาช่างไม่ต่ำกว่า 1,800 คน ให้มีมาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นช่างเพื่อให้บริการลูกค้า โดยได้รับค่าจ้าง 450-500 บาทต่อวัน ต้องขอขอบคุณทางบริษัทอย่างยิ่ง ซึ่งนอกจากจะให้การสนับสนุนการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและการจ้างงานแล้ว ยังทำให้เราเข้าใจหลักการใช้งานและหลักการติดตั้งแผ่นเมทัลชีทอย่างถูกต้องและปลอดภัยตามหลักมาตรฐานที่กำหนด

 

Visitors: 244,859