นายอำเภอเบตง

นายอำเภอเบตงลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา

วันนี้ (22 ธันวาคม 2566)ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านอัยเยอร์ควีน ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง พร้อมด้วย นางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง นายซอลาฮูดิง ยาญา นายก อบต.อัยเยอร์เวง และสมาชิกสภา อบต.อัยเยอร์เวง หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยกลุ่มบ้าน หมู่ที่ 8 บ้านอัยเยอร์ควีน ต.อัยเยอร์เวง ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่ง ทำให้น้ำเอ่อท่วมบ้านเรือน ข้าวของได้รับความเสียหาย ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตั้งศูนย์พักพิงอุทกภัย และได้นำเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือเคลื่อนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ขึ้นที่สูง พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้และน้ำดื่มในการดำรงชีวิตประจำวันให้กับผู้ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้ออกประกาศฉบับที่ 6 (85/2566) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ช่วงวันที่ 22-26 ธันวาคม 2566) บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ลง มาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้แล้ว ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ในช่วงวันที่ 22-26 ธันวาคม 2566 คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น โดยทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยระวัง อันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง ส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วง วันที่ 22-26 ธันวาคม 2566     

 

โดยในช่วงวันที่ 22-25 ธันวาคม 2566 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ ตอนล่างมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซียลงสู่ทะเลอันดามันตอนล่าง ลักษณะเช่นนี้ จะทำให้ในช่วงวันที่ 23-26 ธันวาคม 2566 บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และมีฝนตกหนัก มากบางแห่ง ดังนี้ ฝนหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี ฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา          และนราธิวาส     

นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง กล่าวว่า จากเหตุการณ์ฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเบตง ทำให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลอัยเยอร์เวง ซึ่งเป็นพื้นที่ราบลุ่มเชิงเขาได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก ทำให้เกิดความเสียหายในทรัพย์สินและพืชสวนทางเกษตร จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินโคลนถล่ม และขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอย่าง ใกล้ชิด

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา โทร.064-126-5593