ผอ.สำนักงานป.ป.ช.ยะลา

ผอ.สำนักงานป.ป.ช.ยะลา เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการร้องเรียนการลักลอบตัดไม้บนเกาะกลางทะเลสาบฮาลา-บาลา

ยะลา -ผอ.สำนักงานป.ป.ช.ยะลา พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการร้องเรียนการลักลอบ ตัดไม้ โค่นป่า บนเกาะกลางทะเลสาบฮาลา-บาลา จากการตรวจสอบพบไม้ป่าหลายชนิดถูกตัดโค่นด้วยเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ล้มคาตอ เป็นจำนวนมาก 

https://drive.google.com/file/d/1tCtM2J6_u_dYldqfwHUNdA-uJRsC_tzs/view?usp=drive_link

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.66 ภายใต้การสั่งการของ พล.ท.ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 /ผอ.รมน.ภาค 4 ให้คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย นายนพพร บุญโชติตระกูล ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดยะลา, จนท.กปก.สขว.กอ.รมน.ภาค 4 สน., จนท.ฉก.จ.ยะลา, จนท.กอ.รมน.จ.ยะลา, จนท.ฉก.ตชด.44, ร้อย ฉก.รพศ., จนท.ฝ่ายปกครอง, จนท.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี, จนท.อุทยานแห่งชาติบางลาง, จนท.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้, จนท.เขื่อนบางลาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ และทีมงาน สตรอง สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดยะลา นำโดย ร.ต.อ.อรุณ กุลกัลยา ได้ร่วมประชุม หารือ ชี้แจง กรณี สื่อมวลชนหลายสถานี เสนอข่าว กรณีมีการร้องเรียน ขอให้ตรวจสอบการลักลอบตัดไม้ แผ้วถางป่า บริเวณพื้นที่ เกาะใหญ่ บ.สันติ 2 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา ซึ่งรายงาน ตามหนังสือ อุทยานแห่งชาติบางลาง ลงวันที่ 21 ธ.ค.66 

นายนพพร บุญโชติตระกูล ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเขื่อนบางลาง โดยมี จนท.อุทยานแห่งชาติบางลาง ชี้แจงรายงานผลตรวจสอบการตรวจสอบการแผ้วถางป่าในเบื้องต้น ในพื้นที่เขื่อนบางลาง และอยู่ในแปลงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ตาม มาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ซึ่งอยู่ระหว่าง รอ กฎหมายลูกออกมารองรับ และทับซ้อนกับพื้นที่นิคมสร้างต้นเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดยะลา (กือลอง) ซึ่งตรวจสอบการแผ้วถางป่าในพื้นที่ป่าถูกแผ้วถางบนเกาะใหญ่ จำนวน 47 ไร่ 4 ตารางวา และมีการแจ้งถือครองที่ดินเกาะ ของ นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดยะลา (กือลอง) 

นอกจากนี้ จนท.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดยะลา (กือลอง) ได้ชี้แจงว่า ได้เคยให้ประชาชนถือครอง แต่มีการเปลี่ยนมือ เปลี่ยนเจ้าของการครอบครองเป็นคนอื่นมิใช่เจ้าของเดิมซึ่งผิดระเบียบ ที่ดินที่มีการครอบครอง ซึ่งจะมอบให้ผู้อื่นได้ต้องทางมอบโดยทางมรดกเท่านั้น ซึ่งที่ดินที่ถูกตัดไม้ แผ้วถางป่า แปลงดังกล่าว ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน เช่น นส.3 หรือ โฉนดที