สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ประชุม สมาชิกประจำเดือน ธันวาคม 2566

คุณ ศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคม ไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

(ATTA) เป็นประธานในการประชุมสมาชิกประจำเดือน ธันวาคม 2566

พร้อมแนะนำสมาชิกใหม่ และแนะนำ

ตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกมาบรรยายพิเศษ ตลาดต่างประเทศ

ในไตรมาสที่4 และแผนการตลาดปี2567 ณ. ห้อง Dinner Theater Siam Amazing Park


 

Visitors: 346,748