แม่ฮ่องสอน

‘พล.ต.อ.อดุลย์’ปธ.กมธ.แรงงาน วุฒิสภา มอบคณะอนุกรรมาธิการจัดหางานฯ เยือนแม่ฮ่องสอน เยี่ยมธุรกิจสปา ยกระดับซอฟต์พาวเวอร์สู่มาตรฐานเดียวกัน

วันที่ 4 มกราคม 2567 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา  มอบหมายให้ พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ประธานคณะอนุกรรมาธิการการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานลงพื้นที่มายังจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะ ประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการนวดไทยอันนำไปสู่ Soft power ไทยอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเยี่ยมชมการสาธิตการนวดที่มีมาตรฐานตามหลักสูตรสัปปายยะ สปา แอนด์ คลินิก ณ สัปปายยะ สปา แอนด์ คลินิก ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับและร่วมประชุมด้วย

พล.ต.ท. ศานิตย์ มหถาวร ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงาน ในคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภา กล่าวว่า การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของ UNESCO เพื่อคงไว้ซึ่งการเป็นมรดกทางวัฒนธรรม การนวดไทยจึงจำเป็นต้องมีมาตรฐานที่แน่นอนและชัดเจน แต่ปรากฏว่าปัจจุบันมาตรฐานการนวดไทยกลับมีหลายมาตรฐานแตกต่างกันไปในแต่ละหน่วยงาน เช่น สภาการแพทย์แผนไทยก็มีมาตรฐานของตนเอง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็มีมาตรฐานเป็นของตนเอง จึงส่งผลให้ไม่สามารถตัดสินได้ว่ามาตรฐานใดคือมาตรฐานที่แท้จริง และยังมีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมอีกว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้มีการออกใบอนุญาตฝึกอบรมให้แก่สถานประกอบการเอกชนซึ่งได้รับคำครหาว่า “จ่ายครบจบแน่” ซึ่งส่งผลเสียอย่างมากต่อวงการการนวดไทย

พล.ต.ท.ศานิตย์ กล่าวต่อว่า ในวันนี้ผมและคณะอนุกรรมาธิการด้านการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานมาศึกษาเก็บข้อมูลกับสถานประกอบการเอกชนที่ได้รับอนุญาตในการฝึกอบรมประชาชนด้านการนวดไทย และให้บริการนวดไทยอย่างกว้างขวาง ที่สัปปายยะ สปา แอนด์ คลินิก อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้เห็นถึงแนวทางและมาตรฐานการเรียนการสอน การจัดตั้งสถานประกอบการเอกชนที่สามารถให้การเรียนการสอนได้ในต่างจังหวัด รวมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการที่ผ่านมาและต้องการให้ช่วยเหลือ 

ด้านนางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า วันนี้ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการติดตามคณะอนุกรรมาธิการฯ ในเรื่องของการดำเนินการเรื่องของการนวดให้มีมาตรฐาน ซึ่งได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ