รมว แรงงาน

รมว.แรงงาน “พิพัฒน์” รับนโยบายรองนายก "อนุทิน" สั่งกรมพัฒน์  เร่ง Up Skills กำลังคน รองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต   

รมว.แรงงาน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ สั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่ง Up Skills กำลังคนให้มีคุณภาพ รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต  ตามนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้แรงงานมีทักษะดีและมีงานทำ ตอกย้ำแนวทาง ทันโลก ทันสมัย และทันท่วงที

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า หลังจากที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายการดำเนินงานในการพัฒนาทักษะแรงงาน พร้อมเน้นย้ำในการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง 4  กระทรวง และ1องค์การมหาชน ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย ศึกษาธิการ การอุดมศึกษาฯ แรงงาน และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ตามบันทึกข้อตกลงที่ได้ทำร่วมกัน  ในฐานะที่กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานที่สำคัญในด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีภารกิจหน้าที่ในการขับเคลื่อนกำลังแรงงานที่มีคุณภาพให้เพียงพอ และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน จึงมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่ง UpSkill และผลิตกำลังแรงงาน โดยให้ยึดหลักกำลังแรงงานที่มีมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ และก้าวข้ามคำว่า “ค่าแรงงานขั้นต่ำ” ให้ได้ ภายใต้แนวคิด Up skill for More Earn  

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเสริมว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีความพร้อมที่จะพัฒนากำลังแรงงานอย่างเต็มความสามารถ ไม่ว่าหลักสูตรที่หลากหลาย รองรับทุกช่วงวัย  นอกจากนี้กรมยังมีสถาบันเฉพาะทางในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการเชื่อม ด้านเทคโนโลยียานยนต์ ด้านการนวดสปา ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กรมมีเป้าหมายในการ Up Skills และ Re Skills กว่า 3.9 ล้านคน สามารถเพิ่มศักยภาพให้แก่กำลังแรงงาน เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้แก่ประเทศได้ ในด้านการผลิตแรงงานใหม่นั้น จะร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและอว. ในการนำกลุ่มนักเรียน นักศึกษา  เข้ามาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป