ทต.ธารน้ำทิพย์

ทต.ธารน้ำทิพย์ใต้สุดจัดงานวันเด็กสุดสนุกผ่านกิจกรรมชิงรางวัลมากมาย

ยะลา-เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ใต้สุดแดนสยามจัดงานวันเด็กสุดสนุกเด็กๆแสดงออกผ่านกิจกรรมชิงรางวัล ตุ๊กตา จักรยาน ของรางวัลมากมาย

เมื่อวันที่13 มกราคม 2567 ที่สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา นายสมัคร นอระพา นายกเทศมนตรีตำบลธารน้ำทิพย์เป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม  บําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และอ่านสารนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจําปี 2567  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ  สถานศึกษา ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  ร่วมออกบูธแจกของขวัญของรางวัลแก่เด็กๆ กันเป็นจำนวนมาก ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขของเด็กๆและเยาวชน ที่ได้ออกมาร่วมงาน ที่ตื่นตาตื่นใจกันบูธต่างๆที่เตรียมของรางวัลมามากมาย ตุ๊กตา   อุปกรณ์การเรียน เครื่องดื่ม อาหาร อีกมากมายที่เตรียมไว้แจกให้กับเด็กที่มาร่วมงาน รวมทั้งเปิดเวทีให้เด็กแสดงออกไม่ว่าจะเป็นร้องเล่นเต้นรำ ทายปัญหาชิงรางวัล ผ่านกิจกรรมต่างๆให้เด็กได้แสดงออก ท่ามกลางดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่

นายสมัคร นอระพา นายกเทศมนตรีตำบลธารน้ำทิพย์ กล่าวว่า การจัดงานวันเด็กแห่งชาติได้จัดเป็นประจําทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนปลูกฝังความรัก ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ และเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมให้มีความ สามัคคี มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม มีโอกาส แสดงความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเพื่อเป็นการ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ที่ส่งเสริมให้ภาครัฐ และเอกชน ได้ร่วมกัน พัฒนาคุณภาพชีวิตตามปฏิญญาสากล ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของเด็ก และเยาวชน ตามแนวการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในการพัฒนาชาติ  

นายสมัคร นอระพา นายกเทศมนตรีตำบลธารน้ำทิพย์ กล่าวอีกว่า การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ซึ่งมีความตระหนักและเข้าใจถึงความสําคัญของเด็ก และเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอันมีส่วนสําคัญต่อการพัฒนาชาติไทย และที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ โดยเด็กต้องมีสุขภาพที่แข็งแรง และมีพลานามัยที่ดี มีระเบียบวินัย มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม รู้หน้าที่ของตนเอง ตามคําขวัญวันเด็ก ประจําปี 2567 ที่ว่า “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา โทร.064-126-5593

 

Visitors: 244,856