รมว แรงงาน

รมว.แรงงาน "พิพัฒน์"  มอบอธิบดีกรมพัฒน์ จัดทีมช่างซ่อมรถและอุปกรณ์ช่วยเหลือพี่น้องประสบอุทกภัยใต้ 

รมว.แรงงาน พิพัฒน์ ห่วงใยพี่น้องชาวใต้ประสบภัยน้ำท่วม มอบอธิบดีกรมพัฒน์  ลงพื้นที่จ.นราธิวาส ติดตามการให้ความช่วยเหลือ จัดโครงการร่วมด้วยช่วยกัน ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย 

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล เมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารระดับสูงได้ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพในเบื้องต้นไปแล้ว จึงมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งติดตามการให้ความช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าว โดยจัดทีมช่างของกรมเข้าให้ความช่วยเหลือหลังน้ำลด  ซึ่งจังหวัดนราธิวาสมีผู้ประสบภัย 82,448 ครอบครัว ทั้งหมด 13 อำเภอ 71 ตำบล 548 หมู่บ้าน 58 ชุมชน เบื้องต้นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ได้แจกข้าวกล่องช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยกว่า 2500 กล่อง และมีทีมช่างจากจังหวัดปัตตานี ยะลา และจังหวัดสงขลาเข้ามาร่วมให้ความช่วยเหลือเข้าซ่อมยานพาหนะ อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือทางการเกษตร และช่วยเหลือซ่อมระบบไฟฟ้าภายในบ้านที่ได้รับความเสียหายในครั้งนี้ด้วย

นางสาวบุปผา กล่าวต่อไปว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอรือเสาะ องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะ และหน่วยงานในสังกัดกรมจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สพร.23 ปัตตานี สพร.24 ยะลา ร่วมดำเนินโครงการ ร่วมด้วยช่วยกันซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า และรถจักรยานยนต์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ครั้งที่ 2 เพื่อบริการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ รวมถึงอาคารบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย โดยระดมครูฝึกของกรมเข้าช่วยเหลือซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน 100 เครื่อง รถจักรยานยนต์ จำนวน 100 คัน บ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากระบบไฟฟ้า จำนวน 10 หลัง นอกจากนี้ ยังได้มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยอีกจำนวน 100 ชุด และเมื่อน้ำลดแล้วกรมจะจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนที่สนใจในหลักสูตรการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในครั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน สามารถนำอุปกรณ์ที่ต้องการซ่อมมาเรียนรู้กับครูฝึกได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานใกล้บ้าน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอส่งกำลังใจและความห่วงใยแก่ผู้ประสบภัยทุกคนซึ่งกรมมีความยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยบรรเทาทุกข์ให้แก่พี่น้องชาวใต้อย่างเต็มกำลัง ตามภารกิจของหน่วยงาน อธิบดีกพร.กล่าวท้ายสุด

 

 

Visitors: 244,859