พิพัฒน์ รมว.แรงงาน

"พิพัฒน์"  รมว.แรงงาน ส่งเสริมนวดไทย  เยี่ยมสถาบัน wellness เชียงใหม่  มุ่งพัฒนาทักษะเพิ่มรายได้ตามฝีมือ ป้อนงานภาคท่องเที่ยวและส่งออกต่างประเทศ

วันที่ 20 มกราคม 2567 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เยือนสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ (wellness) เยี่ยมชมการฝึกอบรมในหลักสูตรนวด และความพร้อมของสถาบันเฉพาะทางด้านบริการสุขภาพของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการนวดและสปา เตรียมป้อนแรงงานกลุ่มนี้ให้ธุรกิจภาคการท่องเที่ยว บริการ และส่งออกแรงงานต่างประเทศ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า  วันนี้ได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมชมการฝึกอบรมของ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ( wellness) ซึ่งเป็น Excellent Taining Center ด้านบริการสุขภาพแบบครบวงจร  มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนวดหินร้อน การนวดตอกเส้น การบริการเพื่อความงาม โดยการนวดดังกล่าวจะช่วยทั้งในเรื่องการผ่อนคลายและการรักษาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดสามารถช่วยให้มีสุขภาพดีขึ้น  นอกจากนี้ยังมีการฝึกนวดหินร้อนที่ช่วยผ่อนคลาย ลดความตึงเครียด ทำให้นอนหลับง่ายขึ้น  ซึ่งการนวดไทยและสปาด้วยสมุนไพรไทย เป็นเอกลักษณ์ไทยที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก   เมื่อฝึกจบไปสามารถนำวิชาความรู้ไปประกอบอาชีพได้แน่นอน ซึ่งสอดคล้องกับ นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวและตรงกับความต้องการที่ทางกระทรวงแรงงานในการขยายตลาด เพื่อให้พนักงานนวดและสปาไทยมีโอกาสได้ทำงานต่างประเทศมากยิ่งขึ้น  และได้รับค่าตอบแทนตามมาตราฝีมือที่สูง อีกด้วย

ด้านนางสาวบุปผา เรืองสุด  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีการพัฒนาทักษะด้านการนวดมาเป็นเวลานาน มีทั้งวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ และหลักสูตรที่หลากหลายไว้รองรับ ประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะชอบการนวดแผนไทย กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงจัดตั้งสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ (wellness) เป็นหน่วยงานเฉพาะทางด้านการนวดไทยขึ้น ปัจจุบันมีการผลิตแรงงานที่มีทักษะด้านการนวดไปแล้วจำนวนมาก  ผู้ผ่านการฝึก มีทั้งนำความรู้ไปประกอบอาชีพในประเทศไทย และบางส่วนไปทำงานต่างประเทศ โดยในปี 2567 มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกว่า 3,000 คน นอกจากสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ (wellness) ที่เป็นสถาบันเฉพาะทางแล้ว กรมฯ ยังมีสถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศที่มีความพร้อมในการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเช่นกัน ดังนั้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการผลิตแรงงานเพื่อป้อนแรงงานให้ธุรกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการในทุก ๆ ด้าน ผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้อย่างแน่นอน 

ผู้ที่สนใจการฝึกอบรม และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านการนวด สามารถสมัครได้ที่สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 244,863