กรมพัฒน์

กรมพัฒน์ จับมือไทย สมายล์ บัส และ รร.สอนขับรถ 3 เค โซลูชั่น พัฒนาทักษะการบริการรถเมล์ EV 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมอบหมายให้นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานการให้บริกา