กรมพัฒน์

กรมพัฒน์ ติวเข้ม จนท.ประจำโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ บริการแรงงานภาคการเกษตรก้าวทันเทคโนโลยี

อธิบดีบุปผา สั่งติวเข้มจนท.ประจำโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ เร่งใช้ประโยชน์ศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัย ให้บริการแรงงานภาคการเกษตรและผู้สนใจเข้าศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษต