ดิ เอ็มเมอรัลด์

ดิเอมเมอรัลด์สมทบทุนมูลนิธิรพ.สงฆ์

                                                                                      อัครเดช อนิวรรตวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลสงฆ์  ร