รมว.แรงงาน

“พิพัฒน์” เพิ่มรายได้ให้แรงงานใต้  เปิดหลักสูตรผลิตอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ พนักงานปั้มน้ำมัน เบเกอรี่คาเฟ่  นำร่องจ.พัทลุง 

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในการลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงครั้งนี้ เพื่อร่วมกิจกรรมและงานต่าง ๆ ของกระทรวงแรงงานที่ตั้งอยู่ในแต่ละพื้นที่ โดยการเข้ามาเยี่ยมชมการฝึกอบรมการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ พนักงานสถานีน้ำมัน และการทำขนมเบเกอรี่ เพื่อให้แรงงานนำไปประกอบอาชีพ รวมถึงมอบใบรับรองแก่หน่วยงานที่ร่วมเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานในแต่ละสาขา การลงพื้นที่ในแต่ละครั้งนั้น ต้องการเน้นย้ำให้แรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญของการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศ ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องร่วมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้แรงงานเอง ผู้ประกอบกิจการ เพราะสุดท้ายทุกคนได้รับประโยชน์ทั้งสิ้นในฐานะผู้รับบริการ ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการ Up Skill และ Re Skill ให้แก่แรงงานเพื่อให้มีทักษะฝีมือ สามารถทำงานได้ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพอิสระหรือเข้าสู่การทำงานแบบมีนายจ้าง และได้รับค่าจ้างอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานฝีมือด้วย

รมว.แรงงาน กล่าวต่อไปว่า ในวันนี้ได้เยี่ยมชมการฝึกอบรมที่แรงงานในพื้นที่สามารถนำไปประกอบอาชีพส่วนตัวหรือสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ ได้ อาทิ การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง กับบริษัทเอสซีจี ฟิวเจอร์ เจนเนอร์จี จำกัด ร่วมกันจัดอบรมให้ความรู้แก่