กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กองทุนกำลังใจในพระเจ้าหลานเธอฯ ผนึกกรมพัฒน์-กรมราชทัณฑ์ พัฒนาอาชีพผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษ ส่งเสริมการมีงาน

วันที่ 8 มีนาคม 2567 กองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยโครงการกำลังใจแก่ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ มีพลอากาศเอก สมคิด สุขบาง กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ 908 รองประธานกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นผู้ลงนาม โดยมีนางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายธนัตถ์ ศรมณี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

 พลอากาศเอก สมคิด สุขบาง กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ 908 รองประธานกรรมการกองทุนกำลังใจ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กล่าวว่า กองทุนกำลังใจจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคมไทย โดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มผู้ต้องขัง กลุ่มผู้ถูกคุมประพฤติ หรือผู้ที่เป็นจำเลย เพื่อให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้กับกลุ่มผู้ที่ก้าวพลาดทำให้ชีวิตต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม และผู้ขาดโอกาสกล