ยะลา

ยะลาพี่น้องชาวไทยมุสลิมออกจับจ่ายซื้อของรับเดือนรอมฎอน

ยะลา-บรรยากาศที่ อ.เบตง จ.ยะลา พี่น้องชาวมุสลิมออกมาจับจ่ายซื้อของรับเดือนรอมฏอนกันอย่างคึกคักตั้งแต่เช้า 

วันนี้ 12 มีนาคม 2567 บรรยากาศที่ตลาดสดเทศบาลเมืองเบตงและตลาดนัดในพื้นที่ อ.เบตง  จ.ยะลา พี่น้องประชาชนในพื้นที่ออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค โดยเฉพาะอาหารประเภท เนื้อสัตว์ ผักสด เพื่อนำไปประกอบอาหาร เตรียมรับประทานในช่วงละศิลอด

หลังจากสำนักจุฬาราชมนตรีได้ออกประกาศว่า วันที่ 1 รอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช  1445 ซึ่งตรงกับวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 โดยในเขตเทศบาลเมืองเบตง ได้มีพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิม ออกมาจับจ่ายใช้สอย กันอย่างคึกคัก ทั้งอาหารสดประเภทไก่ เนื้อ ปลา ผัก ผลไม้ อินทผาลัม เพื่อนำไปจัดเตรียมไว้สำหรับทำอาหารรับประทานกันในช่วงละศิลอดและก่อนรุ่งสาง(ชะฮูร) ในช่วงเดือนรอมฎอน หรือ เดือนแห่งการถือศีลอดของชาวมุสลิม

โดยที่พี่น้องชาวมุสลิมจะต้องงดรับประทานอาหารตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกดิน โดยของที่นิยมซื้อยังคงเป็นผลอินทผลัม เนื่องจากเป็นผลไม้ที่สนับสนุนใช้เป็นอาหารละศีลอด ซึ่งราคาในปีนี้จะมีราคาเท่าเดิมเหมือนเมื่อปีที่แล้ว โดยมีราคาตั้งแต่ 45 - 85 บาท แล้วแต่เกรดของผลอินท