กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมพัฒน์ ระดมสมอง IMT-GT พัฒนากำลังคนนวดและสปา

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จับมือกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เชิญผู้แทน อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย หรือ IMT-GT ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนาคนด้านนวดและสปา เสริมแกร่งอุตสาหกรรม Health & Wellness

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2567 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ร่วมมือกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จัดการประชุม Academic Quality Management System and Harmonization of Skills Standard on Traditional Spa and Massage ภายใต้โครงการ Vocational Training Center-Networking (VCT-NET) ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของแผนงานภายใต้ความร่วมมือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย หรือ IMT-GT การประชุมในครั้งนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมนวดสปาและสุขภาพ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้ง 3 ประเทศในด้านการศึกษาและฝึกอบรม ด้านมาตรฐานฝีมือแรงงาน ภาคอุตสาหกรรมและสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้ เข้าร่วมหารือรวม 30 คน นอกจากนี้ ยังมีนายแอนดรูว์ แจ็คก้า ประธาน Asia Pacific Spa & Wellness Coaltion เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมโมโนเคิล อาคาร 2 โรงแรม Graph Hotels กรุงเทพมหานคร โดยคณะ IMT-GT จะเข้าเยี่ยมชมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา พนักงานนวดไทยด้วย


นางสาวบุปผา กล่าวต่อไปว