กรมพัฒน์

กรมพัฒน์ ปูทาง ช่างไฟ-ช่างแอร์-ช่างก่อสร้าง จับมือ โฮมโปร ป้อนงาน

4 เมษายน 2567 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ลงนามความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มช่างไฟฟ้า ช่างแอร์และช่างก่อสร้าง ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 เมกาโฮม รังสิต โดยมีนางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนายชัยยุทธ กรัณยโสภณ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม ตั้งเป้า Up Skill หนุ่มช่างไฟ ช่างแอร์และช่างก่อสร้าง รับเทคโนโลยีใหม่ ในพื้นที่ 52 จังหวัด 

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีความร่วมมือกับ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) มาอย่างต่อเนื่อง ในกลุ่มของช่างก่อสร้าง และในครั้งนี้เป็นความร่วมมือที่จะพัฒนาแรงงานในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าและช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  ซึ่งบริษัทมีพนักงาน ตัวแทนผู้จัดจำหน่าย และผู้รับเหมางานเป็นจำนวนมาก เห็นความสำคัญของการเพิ่มทักษะความรู้แก่ผู้ประกอบอาชีพ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี อีกทั้งสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ช่างผู้รับเหมางานด้วย นอกจากนี้ ผู้ที่ผ่านการอบรมตามความร่วมมือดังกล่าวได้รับวุฒิบัตรและหากผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ ยังได้รับใบรับรองมาตรฐานฝีมือเพื่อการันตีว่ามีฝีมือในระดับที่ได้มาตรฐาน เพิ่มความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ โดยผู้ผ่านการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบมาตรฐาน