รมว.แรงงาน

…รมว.แรงงาน “พิพัฒน์” สั่งกรมพัฒน์เร่งเสริมทักษะ สร้างอาชีพให้แรงงานกลุ่มเปราะบาง

รมว.แรงงาน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ สั่งการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งเสริมทักษะแรงงานกลุ่มเปราะบาง สร้างโอกาสการมีงานทำ เน้นผู้สูงอายุ คนพิการ และสตรี ปูพื้นฐานรายได้ยกระดับ GDP ของประเทศโดยรวม

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า นโยบายของกระทรวงแรงงาน ทักษะดี มีงานทำ หลักประกันทางสังคมเด่น เน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  พัฒนาแรงงานให้เป็นแรงงานที่มีศักยภาพสูง โดยพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานทุกกลุ่มตั้งแต่ นักเรียน นักศึกษา แรงงานในสถานประกอบกิจการ และแรงงานนอกระบบ ซึ่งรวมถึงแรงงานกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ คนพิการและแรงงานสตรีอีกด้วย ได้สั่งการและเน้นย้ำให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้ความสำคัญและเปิดโอกาสให้แรงงานกลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้สูงอายุ คนพิการและสตรี ได้เข้ารับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพเพิ่มมากขึ้น รวมถึงคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการที่มีการมอบเครื่องมือในการประกอบอาชีพ เพื่อลดรายจ่ายด้านการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำงาน เตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นประกอบอาชีพ ช่วยให้แรงงานกลุ่มนี้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ด้านนางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยปี 2567 ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงง