กรมพัฒน์เปิดคอร์ส โลจิสติกส์ นำเข้า-ส่งออก

ข่าวดี! กรมพัฒน์เปิดคอร์ส "โลจิสติกส์นำเข้า-ส่งออก"  ช่วยเด็ก ป.ตรี เข้าทำงาน 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย พัฒนาศักยภาพแรงงาน ปริญญาตรีป้อนธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ฝึกจบมีบริษัทรับเข้าทำงานทันที เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ -  3 พ.ค. 67 จำนวน 50 คนเท่านั้น

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันธุรกิจโลจิสติกส์ของประเทศไทย มีการเจริญเติบโตที่สูงขึ้น  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น ด้านเทคโนโลยี สภาพภูมิอากาศ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์มากขึ้น ส่งผลให้ทิศทางตลาดแรงงานในปัจจุบันมีความต้องการบุคลากรด้านโลจิสติกส์เพิ่มขึ้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงร่วมกับสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานใหม่ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับการพัฒนาทักษะ และสมรรถนะตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับการทำงานจริง สามารถทำงานได้ทันที และการรองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ