เมืองเว้ เวียตนาม

ครั้งหนึ่งที่"เว้".(1)..เวียดนามหลังยุคสงครามเย็น

นโยบายการเมืองอะไรๆ.ก็เปลี่ยนไปบ้างจากระบบคอมมิวนิวนิสต์จ๋า ก็เริ่มอ่อนโอนหันสนใจเศรษฐกิจ เปิดกว้างการลงทุนมากขึ้น พัฒนาสาธารณูปโภคประเทศเริ่มเจริญรุกหน้าในหมุดที่ต้องการ

วันหนึ่งเราได้รับโอกาสพิเศษไปเยือนเวียดนามกับบริษัททัวร์เพื่อนกันซึ่งจัดทำทริปเที่ยวเวียดนามขึ้นมาเราก็มีโอกาสได้ไปสำรวจเส้นทางกับเขาด้วย โดยปักหมุดไปเยือนเมืองเว้ ดานัง และฮอยอันครับ เราออกเดินทางด้วยรถบัสนำเที่ยวตั้งแต่หัวค่ำไปสว่างที่มุกดาหารแล้วพักทานข้าวอาบน้ำโรงแรมในตัวเมือง เสร็จแล้วนั่งรถข้ามโขงไปสปป.ลาวยื่นหนังสือเดินทางที่ด่านสะหวันนะเขตแล้วเปลี่ยนไปนั่งรถนำเที่ยวเวียดนามซึ่งมาคอยต้อนรับเเละทำหน้าที่รับช่วงต่อพาคณะของเราสู่พื้นที่เป้าหมาย ในเส้นทางถนนเอเซีย 16(AH16)หรือถนนหมายเลข9 ถึงด่านลาวบาวประเทศเวียดนามระยะทาง250กม.ครับ3ชั่วโมง บนถนนสายนี้ระหว่างทางเราแวะไห้วพระธาตุอิงฮังพระธาตุเก่าแก่ของแขวงสะหวันนะเขตด้วยดอกไม้สดจากแม่ค้าชาวลาวนำมาวางขายประตูทางเข้าทราบว่าพระธาตุอิงฮังสร้างขึ้นในพ.ศ

.600 โดยพระเจ้าสุมินทะลาด ในอาณาจักรโคตรบูรแม้พระธาตุจะอยู่ในสภาพเก่าทรุดโทรมแต่ก็เป็นที่พึ่งทางใจให้กับพี่น้องชาวลาวตลอดมา รถแล่นผ่านเขตเมืองอัสพังทองเมืองฟิน เมืองหนองสาและเมืองเชโปนซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของลาวใน