กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

อธิบดีบุปผา นั่งหัวโต๊ะถกสมาคม-เอกชน ผลิตแรงงานรับท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกลุ่มประเทศ GCC

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หารือร่วมผู้ประกอบการ สมาคม เอกชน ผลิตแรงงานท่องเที่ยวรับกลุ่มประเทศอาหรับและมุสลิม เป้าหมาย 10,000 คน นำร่อง 11 จังหวัดทั่วไทย

นางสาวบุปผา  เรืองสุด  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  เปิดเผยว่า ปัจจุบันกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council) หรือกลุ่มประเทศ GCC  มีสมาชิก 6 ประเทศ ประกอบด้วย ซาอุดีอาระเบีย คูเวต โอมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ และบาห์เรน ได้เปิดวีซ่าท่องเที่ยวระยะสั้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยวใน GCC ซึ่งประเทศไทยมีความเข้มแข็งทางการค้าในกลุ่มนี้ ได้แก่ การท่องเที่ยว ร้านอาหาร  สปาเพื่อสุขภาพ โรงพยาบาล และการบริการด้านการออกแบบก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างงานสร้างรายได้ให้กับบริษัทจากไทย โดยกำลังต้องการแรงงานที่มีทักษะฝีมือจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังพบว่าไทยเป็นทางเลือกของนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางที่พร้อมจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวช่วงฤดูฝน ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวและการหมุนเวียนเม็ดเงินในไทยสูงกว่าประเทศอื่นๆ ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานซึ่งเป็นหน่วยขับเคลื่อนด้านแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีแนวทางการยกระดับทักษะแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานกลุ่ม GCC  จึงมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานบูรณาการร่วมก