กรมพัฒน์

กรมพัฒน์ จับมือ ม.กาฬสินธุ์  เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แรงงานทุกช่วงวัยด้วย Credit Bank

วันที่ 23 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมแพรวา ชั้น 9 อาคาร 15 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดทำระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับรองศาสตราจารย์ จิรพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้แก่แรงงานทุกช่วงวัยได้พัฒนาตนเองและยกระดับการศึกษาที่สูงขึ้น เป็นใบเบิกทางสู่การมีรายได้ตามวุฒิการศึกษา โดยจัดทำระบบ Credit Bank ด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการฝึกอบรม พร้อมก้าวสู่ความสำเร็จปฏิวัติการศึกษาไทย ซึ่งเป็นระบบ Credit Bank ระดับ ปวส.แห่งแรกของไทย

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า วันนี้มีความยินดียิ่งที่ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แรงงานทุกช่วงวัย ซึ่งปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งนำระบบเครดิตแบงก์บรรจุไว้ในการเรียนการสอน โดยนักศึกษาไม่จำเป็นต้องเรียนต่อเนื่องครบ 4 ปี หากเรียนไปช่วงหนึ่งแล้วต้องการออกไปทำงาน สร้างธุรกิจแล้วค่อยกลับมาเรียนต่อ มหาวิทยาลัยก็จะเก็บหน่วยกิตไว้ให้ ซึ่งจะกลับมาเรียนเมื่อไรก็ได้ โดยผลการเรียนยังคงอยู่ และสามารถเรียนรู้ได้หลากหลายสาขาหรือวิชา ใช้เวลาเรียนได้ไม่จำกัด สามารถเปลี่ยนการเรียนได้โดยไม่ต้องเริ่มเรียนใหม่ จึงเกิดความร่วมมือในครั้งนี้ขึ้น ซึ่งที่ผ่านมากรมได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา