กรมพัฒน์

กรมพัฒน์ เสริฟคอร์สติวภาษาอังกฤษ แคดดี้-พนักงานนวด จุดกระแสซอฟฟาวเวอร์

เริ่มแล้ว!! กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจับมือมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  Up-Skill  ภาษาอังกฤษให้แคดดี้และพนักงานนวดไทย จุดกระแสซอฟฟาวเวอร์ รับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ ตั้งเป้า 300 คน นำร่อง 3 จังหวัด กรุงเทพ ชลบุรี และปทุมธานี

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พัฒนาศักษยภาพกำลังแรงงานด้านภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารและการทำงานทั้งในและต่างประเทศ โดยเน้นกลุ่มสาขาพนักงานบริการสนามกอล์ฟ (แคดดี้) และกลุ่มสาขาพนักงานนวดไทย เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยช่วง High Season เพื่อพักผ่อน ท่องเที่ยว และเล่นกีฬา สร้างกระแส Soft Power และ Sport tourism ให้แก่ประเทศ โดยตั้งเป้าหมายพัฒนาไม่น้อยกว่า 300 คน ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร และพร้อมขยายฝึกอบรมทั่วประเทศต่อไป

นางสาวบุปผา กล่าวต่อไปว่า ซึ่งในช่วงระหว่างวันที่ 29 เมษายน-3 พฤษภาคม 2567 ณ ห้อง 34-201 อาคาร 34 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ: พนักงานนวดไทย ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง จำนวน 3 รุ่น มีผู้ให้ความสนใจเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 75 คน จากกระแสตอบรับดังกล่าวกรมฯ จึงมอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี เร่งประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย จัดฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ: แคดดี้ จำนวน 3 รุ่น และหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จำนวน 2 รุ่น คาดว่