ม.เกริก

ม.เกริก จัดงานเปิด หลักสูตรนักพัฒนาธุรกิจการค้าไทย - จีน รุ่นที่ 3” เสริมกลยุทธ์ทำธุรกิจกับจีนอย่างมืออาชีพ