ปปส.ภาค9

อำเภอเบตง ร่วมกับ สำนักงาน ปปส. ภาค 9 ขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาผู้มีอาการทางจิตจากยาเสพติด

ยะลา-อำเภอเบตง ร่วมกับ สำนักงาน ปปส. ภาค 9 ขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาผู้มีอาการทางจิตจากยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Quick Win)

วันที่ (13 พ.ค.6