รมว.แรงงาน

"พิพัฒน์" รุกปั้นนักขับรถลากจูง ป้อนอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ขาดแคลน ตั้งศูนย์หนองบัวลำภู เพิ่มการจ้างแรงงานโซนอีสาน

 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพขับลากจูง เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตรเทคนิคการขับรถลากจูง  โดยมีนางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ ณ บริษัทน้ำตาลเอราวัณ จำกัด ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู พร้อมเปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์   ซึ่งจากความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ จึงมีการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาค (Logistic Hub)  ปัจจุบันอุตสาหกรรมโลจิสติกส์มีกำลังแรงงานมากกว่า 2 ล้านคน   รถลากจูงที่รองรับการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ การฝึกอบรมในครั้งนี้จึงตอบโจทย์เป็นอย่างมากในการช่วยยกระดับทักษะไปสู่ความเป็นมืออาชีพ ส่งผลให้การขนส่งสินค้าประสบความสำเร็จเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ลดปัญหาขาดแคลนแรงงานในสาขานี้ รวมถึงเป็นการส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนอีกด้วย

นายพิพัฒน์ กล่าวต่อไปว่า การฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการขับรถลากจูงของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู ต้องขอขอบคุณนายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ได้อนุมัติงบประมาณในการฝึกอบรม ผลิตพนักงานขับรถลากจูง ผ่านมาแล้ว 2 รุ่น มีผู้ผ่านการฝึกอบรม สามารถเข้าทำงานบริษัทน้ำตาลเอราวัณ จำกัด และบริษัทเบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด ได้รับเงินเดือนเริ่ม25,000-50,000 บาท และต้องการต่อยอดฝึกอบเพื่อขอใบอนุญาต ประเภท ท.4 หรือใบอนุญาตขับรถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย สำหรับรุ่นที่ 3 และ 4 ดำเนินการระหว่างวันที่ 13-22 พ.ค. 25