เปิดรับสมัครสว.เบตง

ยะลา เริ่มแล้ววันแรก อำเภอเบตง เปิดรับสมัคร สว. เงียบเหงา มีผู้เข้ามาสมัคร 4 คน 

ยะลา – อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  เริ่มแล้ว วันแรก เปิดรับสมัคร สว.ช่วงเช้า ยังเงียบเหงา มีผู้เข้ามาสมัคร 4 คน

เมื่อวันที่ 20 พ.ค.67  ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเบตง  จ.ยะลา สถานที่รับสมัครผู้ประสงค์ที่จะลงสมัครรับเลือก สว.ของอำเภอเบตงในช่วงเช้า ยังคงเงียบเหงา มีผู้สมัครบางตา โดยหลังจากเปิดรับสมัครตั้งแต่ เวลา  08.30 น  มีผู้มายื่นสมัคร และเตรียมเอกสารมาสมัครเพียงไม่กี่คน  ซึ่งเจ้าหน้าที่ กกต.จังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่จากอำเภอเบตง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะคณะกรรมการการเลือกตั้งอำเภอเบตงได้ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัคร และผู้ที่มีความสนใจที่มาขอเอกสารการรับสมัคร  โดยเอกสารการสมัครขอรับได้ตั้งแต่วันที่ 11-24 พ.ค. 2567  ส่วนกำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 20-24 พ.ค.2567

      ด้าน สนง.กกต.จังหวัดยะลา ได้รับการรายงานความพร้อมจากอำเภอทุกอำเภอ ว่ามีความพร้อมสำหรับการรับสมัคร สว.ระหว่างวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2567 ซึ่งในการรับสมัครทั้ง 5 วัน ทาง สนง.กกต.จังหวัดยะลา ได้มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงานและพนักงาน ลงพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดยะลา เพื่อสังเกตการณ์การรับสมัคร  

      ทั้งนี้การเปิดรับสมัครผู้ประสงค์ลงสมัครรับเลือก สว.ในพื้นที่จังหวัดยะลาในทุกแห่งเป็นไปอย่างปกติ อาจมีปัญหาบ้างในเรื่องระบบและคุณสมบัติของผู้สมัคร รวมทั้งเอกสารของผู้สมัครบางคนที่ยังจัดเตรียมมาไม่ครบจึงมีติดขัดด้านเอกสารอยู่บ้าง

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา โทร.064-126-5593