เปิดรับสมัครสว.วันที่3

ยะลาเปิดรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา (สว.) วันที่ 3 อำเภอเบตงมีผู้มาสมัครแล้ว 17 คน 

ยะลา -บรรยากาศการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา (สว.) วันที่ 3 ในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา เป็นไปด