กรมพัฒน์

กรมพัฒน์ จับมือกองทัพอากาศ อัพสกิลทหารสร้างอาชีพ-ช่วยเหลือประชาชน

24 พ.ค. 67 นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และพลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ ลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกองทัพอากาศ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่กำลังพลของกองทัพอากาศ ทหารกองประจำการและก่อนปลดประจำการ สร้างมิติใหม่ "ลดเวลาฝึก เพิ่มเวลาเรียนรู้ " โดยมีนางจิรวรรณ สุตสุนทร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายสมชาติ สุภารี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และพลอากาศโท ฉัตรชาย ธานีรัตน์ เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ พลอากาศตรี ทินกร อินทร์ทอง รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ เป็นพยาน นอกจากนี้ยังมีคณะผู้บริหารของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกองทัพอากาศร่วมพิธี ณ ห้องรับรองบริพัตร กองบัญชาการกองทัพอากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวภายหลังการลงนามความร่วมมือว่าต้องขอขอบคุณกองทัพอากาศที่ร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งเป็นการตอกย้ำความสำเร็จและต่อยอดความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานกับกระทรวงกลาโหม ที่ร่วมกันส่งเสริมการมีงานทำให้กับทหารกองประจำการอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้มีอาชีพหลักและอาชีพเสริมหลังปลดประจำการ และแก้ปัญหาขาดแคลนกำลังแรงงานในบางสาขาอาชีพ ที่ผ่านมาในปี 2567 ทั้งสองหน่วยงานจัดฝึกอบรมนำร่องให้แก่นักเรียนทหารอากาศชั้นปีสุดท้าย ในหลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (ระยะเวลาการฝึกอบรม 30 ชม.) จำนว