รมว.ท่องเที่ยว

รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่รับฟังปัญหาเพื่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

     วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและ