กรมพัฒน์

อธิบดีกรมพัฒน์ ลงพื้นที่อ่างทอง มอบเครื่องมือให้แรงงานอิสระ เป้าหมาย 22,000 คน ทั่วประเทศ

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบชุดเครื่องมือพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมจังหวัดอ่างทอง ส่งเสริมการมีงาน มีรายได้ มีสุขในชุมชน