สภาทนายความ

เปิดปมนอมินี ชำแหละกฎหมายลงทุน ปิดวังวนใช้คนไทยถือหุ้นแทนต่างชาติ

กูรูด้านกฎหมายสะท้อนมุมมอง เปิดปมปิดช่องนอมินี ชำแหละกฎหมายลงทุน  หาทางออกจากวังวนการใช้คนไทยถือหุ้นแทนต่างชาติ