365 สุขทุกวันที่แม่ฮ่องสอน

นอกจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน ได้ปักโครงการแม่ฮ่องสอนผ่อนคลาย เป็นเรือธง (Flagship) สำคัญด้านการท่องเที่ยวแล้ว  ยังมีโครงการ 365 สุขทุกวันที่แม่ฮ่องสอน ซึ่งนำเสนอประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวที่สามารถกระจายตัวทางการท่องเที่ยวไปได้ทั่วทั้ง 7 อำเภอ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ 

- อำเภอปาย (เมืองแห่งความร่วมสมัย Contemporary Town) น้ำพุร้อนท่าปาย บ่อน้ำแร่ไทรงาม สะพานโขกุโส่ บ้านแพมบก น้ำตกแพมบก ดอยจิกจ้อง ดอยเมี่ยง ดอยธง ปางช้าง ถนนคนเดิน จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นหยุนไหลบ้านสันติชล ซึ่งเป็นชมชนแบบจีนยูนนาน จุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินกองแลนหรือปายแคนย่อน พร้อมด้วยกิจกรรมเชิงผจญภัย ได้แก่ ซิปไลน์ รถ ATV ล่องห่วงยางแม่น้ำปาย ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อสุขภาพ อาทิ โยคะ และอาหารเพื่อสุขภาพ 

- อำเภอปางมะผ้า (เมืองแห่งยุคก่อนประวัติศาสตร์ Pre Historical Town) ถ้ำลอด แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านเมืองแพม บ้านผามอน บ้านยาป่าแหน บ้านจ่าโบ บ้านลุกข้าวหลาม บ้านแม่ละนา จุดชมวิวลุกข้าวหลาม ถ้ำแม่ละนา ถ้ำเพชร ถ้ำปะการัง จุดชมวิวหน่อฮอฝ่า (หินรูปหัวใจ) น้ำบ่อผี ฯลฯ 

- อำเภอเมือง (เมืองแห่งความศรัทธา City of Faith) วัดพระธาตุดอยกองมู วัดพระนอน วัดจองคำ (พระอารามหลวง) วัดจองกลาง วัดหัวเวียง น้ำพุร้อนบ้านผาบ่อง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านผาบ่อง สะพานข้าวก้าวเพื่อสุข  จุดชมวิวบ้านผาบ่อง ศูนย์การเรียนรู้ Smart Grid สะพานซูตองเป้ วัดภูสมณาราม แหล่งท่องเที่ยวชุมชนจีนยูนนานบ้านรักไทย บ้านรวมไทย (ปางอุ๋ง) โครงการพระราชดำริปางตอง สวนสัตว์ปางตอง วัดหมอกจำแป่ ภูโคลน อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

- อำเภอขุนยวม (ผืนแผ่นดินอาทิตย์อุทัย Land of the Rising Sun) สำนักสงฆ์ ดอยมูญ่า ทุ่งดอกบัวตอง (พฤศจิกายน - ธันวาคม) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนชาวปกาเกอะญอบ้านหัวน้ำแม่สุรินทร์ อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ บ้านพอนอคี กาแฟเด็กดอยโพส่าโฮ วัดต่อแพ วัดก้ำก่อ พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่สอง 

- อำเภอแม่ลาน้อย (เมืองแห่งความงดงามที่ซ่อนอยู่ The Hidden Gems) วัดแม่ลาน้อย แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านละอูบ (ชาวละเวื๊อะ) กาแฟแม่ยายโฮมสเตย์ ผ้าทอขนแกะบ้านห้วยห้อม ผักปลอดสารพิษโครงการหลวงบ้านดงและทุ่งนาขั้นบันได สวนกาแฟบ้านห้วยห้อม จุดชมวิวดอยขุมคำ 

- อำเภอแม่สะเรียง (เมืองแห่งเกษตรที่สูง Highland Agriculture) วัดพระธาตุจอมแจ้ง วัดพระธาตุจอมมอญ     วัดพระธาตุจอมกิตติ วัดพระธาตุจอมทอง พิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง อุทยานแห่งชาติแม่เงา บ้านท่าตาฝั่ง สระมรกต แม่น้ำสาละวิน ธนาคารข้าวแห่งแรกของประเทศไทยบ้านป่าแป๋

- อำเภอสบเมย (ความลับแห่งสาละวิน The Sarawin Secrets) วัดผาผ่า (ครูบาผาผ่า) บ้านสบเมย จุดบรรจบแม่น้ำสาละวินและสบเมย ซึ่งแม่น้ำเมยไหลย้อนขึ้นทิศเหนือ) ตลาดชายแดนและท่าเรือบ้านแม่สามแลบ จุดชมวิวบ้านห้วยกองมู จุดชมวิวและกางเต็นท์กลอเซโล จุดชมวิวและกางเต็นท์กะละโกโจ จุดชมวิวและกางเต็นท์พุ่ยโค จุดชมวิวและกางเต็นท์ม่อนเดียวดาย อุทยานแห่งชาติแม่เงา 

นอกจากนี้ยังมี โคงการ Amazing DoiSter  ที่นำเสนอประสบการณ์การสัมผัสกับวิถีชีวิตที่มีอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ต่าง ๆ ได้แก่ ไทยใหญ่ ลีซู ลาหู่ ม้ง ละเวื๊อะ (ละว้า หรือลั๊วะ) ปะโอ จีนยูนนาน คนเมือง ปกาเกอะญอ หรือกะเหรี่ยงขาว โปว์ กะแย หรือ กะเหรี่ยงแดง กะยัน หรือกะเหรี่ยงคอยาว หรือปะด่อง หรือปั๊ดต่อง และ กะยอ กะเหรี่ยงหูใหญ่) ซึ่งทุกชาติพันธุ์ล้วนอยู่อาศัยร่วมกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยอย่างกลมกลืนและรักในถิ่นฐาน โดยมีสิ่งยึดเหนี่ยวร่วมกันต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความเชื่อ โดยได้สะท้อนถึงเอกลักษณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น พร้อมด้วยอัธยาศัยไมตรีที่พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความเป็นกันเอง จึงทำให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจุดขายทางการท่องเที่ยวในเชิงศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ควบคู่กับความโดดเด่นของธรรมชาติ ประกอบกับมีการสร้างสรรค์กิจกรรมทางด้านดนตรี กีฬา รวมทั้งกิจกรรมเชิงผจญภัย และยังเป็นพื้นที่ที่มีป่าไม้จำนวนมาก และอยู่บนที่สูง ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม จึงมีสภาพอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์เย็นสบาย รวมทั้งมีสินค้าของที่ระลึกทั้งของกินของใช้ เครื่องประดับ เป็นของที่ถูกใจผู้รับ อาทิ ชุดเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับแบบพื้นเมือง เครื่องเงิน ชา กาแฟ โกโก้ ถั่วลายเสือ-เสือซ่อนลาย กระเทียม พริกกะเหรี่ยง ส้ม ถือเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่ผลิตอาหารพืชผัก ส่งไปจำหน่ายยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย

จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวผู้สนใจ เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นจังหวัดเล็กๆ ที่มีความสวยงามของธรรมชาติ และมีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ ตลอดจนได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาติพันธุ์ต่างๆ ที่ยังคงอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงามไว้ ได้ทุกวันทุกฤดูกาลและทุกพื้นที่ ตลอดจนได้พิชิตเส้นทางที่มีโค้งมากที่สุดในประเทศไทยถึง 4,088 โค้ง ตั้งแต่อำเภอปาย อำเภอปางมะผ้า อำเภอเมือง อำเภอขุนยวม อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง ถึงอำเภอสบเมย  ซึ่งมีการเดินทางที่สวยงามผ่านจุดชมวิว ต่าง ๆ ได้ถึง 6 เส้นทาง ประกอบกับมีรถประจำทางปรับอากาศที่เดินทางไปกลับกรุงเทพฯ วันละ 2 เที่ยว รวมทั้งรถประจำทางเชื่อมโยงสู่จังหวัดเชียงใหม่ตลอดทั้งวัน และมีเที่ยวบินโดยบริษัท การบินกรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน) สายการบินบางกอกแอร์เวยส์ ให้บริการเดินทางทางอากาศ เส้นทาง สุวรรณภูมิ - ลำปาง - แม่ฮ่องสอน ไป-กลับ 5 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ 

สอบถามข้อมูลและปรึกษาการออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวได้ที่ .........

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน 

เลขที่ 4 ถนนราชธรรมพิทักษ์ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 

โทรศัพท์ 0 5361 2982 - 3 โทรสาร 0 5361 2984 อีเมล์ tatmhs@tat.or.th  

Facebook Page : ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน ได้ในวันและเวลาราชการ

 

Visitors: 100,350