Gossip News : รับสมัคร BDS

Gossip News:รับสมัคร BDS(MSME Recovery & Beyond) โรงแรม     ทีเค.พาเลซ

งานนี้ ต้องเรียกว่าประสบความสำเร็จอย่างสวยงาม สำหรับกิจกรรมรับสมัครผู้ประกอบการ SME ในเขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อขึ้นทะเบียนการได้รับบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ หรือ ช่วยเหลือผู้ประกอบการให้มีการเลือกใช้บริการบนระบบ BDS ภายใต้ “โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (MSME Recovery & Beyond) ปีงบประมาณ 2566” ใต้แคมเปญ “SME ปังตังได้คืน ก้าวสู่ปีที่ 2” จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหาร สสว.ยกทีมมาให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนของโครงการ งานนี้ ห้องประชุมแทบแตก เพราะมี SME แห่เข้าร่วมงานคับคั่ง และสมัครร่วมโครงการกว่า 100 คน ต่างเชื่อมั่นโครงการนี้ จะยกระดับมาตรฐานธุรกิจให้เติบโตสู่สากลในไม่ช้า ได้ฟังเสียงสะท้อนมาแบบนี้ คนจัดงานก็ชื่นใจหายเหนื่อย

Visitors: 346,734