Skill Expo กำแพงเพชร

เริ่มแล้ว ! มหกรรม Skill Expo กำแพงเพชร  พลิกโฉมการพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่” แรงงานไทย รู้เท่าทันเทคโนโลยี

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นางสาวบุปผา  เรืองสุด  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้ นายเฉลิมพงษ์  บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมงาน “มหกรรม Skill Expo พลิกโฉมการพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่”  ณ  หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยได้รับเกียรติจากนายชาธิป  รุจนเสรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด

นางสาวบุปผา  เรืองสุด  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า การจัดงาน “มหกรรม Skill Expo พลิกโฉมการพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่” กำหนดจัดขึ้นในพื้นที่ส่วนภูมิภาค 8 จังหวัด ประกอบด้วย นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี ระยอง ภูเก็ต สมุทรสาคร กำแพงเพชร ลำพูน กาฬสินธุ์ และส่วนกลางในกรุงเทพมหานคร  สำหรับที่จังหวัดกำแพงเพชรจัดงานมหกรรม Skill Expo เป็นจังหวัดแรก ซึ่งได้มอบหมายให้นายเฉลิมพงษ์  บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้ตรวจราชการกรมที่รับผิดชอบเขตตรวจในพื้นที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน  การจัดงานในครั้งนี้ ต้องการกระตุ้นให้แรงงานไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะฝีมือและรู้เท่าทันเทคโนโลยี เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ภายในงานมีการนำเสนอเทคโนโลยีที่จำเป็นและมีความสำคัญต่อการทำงาน จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อแรงงานและสถานประกอบกิจการในการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการทำงาน สามารถอำนวยความสะดวกและช่วยให้ทำงานง่ายขึ้น ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวสนองตอบตามนโยบายของรัฐบาลและนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่มุ่งเน้นให้แรงงานไทยมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านนายเฉลิมพงษ์  บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า มหกรรม Skill Expo ที่จังหวัดกำแพงเพชร มีหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงาน มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การบรรยายพิเศษ DSD Online Training โดยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล การจัดเสวนาในหัวข้อ ความสำคัญและแนวโน้มของเทคโนโลยีที่จะช่วยพัฒนาตามจุดเน้นของจังหวัด โดยมีประธานหอการค้าจังหวัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงสีสิงโตทองไร้ซ์ จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท MPC Future จำกัด นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร มาร่วมเสวนาในครั้งนี้ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือ 31 หน่วยงาน เพื่อร่วมกันดำเนินงานด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เช่น หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร พาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร สถาบันการศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร ประธานหอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานส่ง เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และบริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

 “งานมหกรรมที่จังหวัดกำแพงเพชรจัดขึ้น ภายใต้แนวคิด "สร้าง เสริม เติม ต่อ" คือ สร้างสมรรถนะ เสริมภูมิคุ้มกัน เติมเต็มองค์ความรู้ และต่อยอดความสำเร็จสู่เส้นทางอาชีพ ภายในงานจึงจัดแสดงสินค้าจากผู้ประกอบกิจการ การให้บริการปรึกษาแนะนำอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ การรับสมัครงานจากผู้ประกอบกิจการในพื้นที่ ตลอดจนการสาธิตทักษะอาชีพและการแสดงผลงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมชมงานได้เห็นอาชีพที่หลากหลาย เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไปได้” นายเฉลิมพงษ์ กล่าว

Visitors: 345,950