Skill Expo แรงงานไทย

พัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ พบกับ มหกรรม Skill Expo 5 ภูมิภาค ปลายสิงหาคมนี้ แรงงานไทยไม่ควรพลาด

รมว.แรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น เผย กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เตรียมจัด“มหกรรม Skill Expo พลิกโฉมการพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่” แรงงานไทย รู้เท่าทันเทคโนโลยี จัดขึ้นใน 9 จังหวัด ใน 5 ภูมิภาค ปลายสิงหาคม – กันยายน 2566 นี้

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เตรียมจัด“มหกรรม Skill Expo พลิกโฉมการพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่” เพื่อให้แรงงานไทย รู้เท่าทันเทคโนโลยี กำหนดจัดขึ้นครอบคลุมใน 5 ภูมิภาค 9 จังหวัด ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม – กันยายน 2566  โดยภายในงานจะมีการจัดเสวนาโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับด้านแรงงาน มาร่วมพูดคุยทั้งแนวโน้ม ทิศทางความต้องการแรงงาน เทคโนโลยีและทักษะที่จำเป็นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ รัฐบาลต้องการให้แรงงานไทยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะฝีมือ การเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ เตรียมความพร้อมในการทำงานในรูปแบบใหม่และต้องปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างก้าวกระโดด จึงมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสถานประกอบกิจการและแรงงานไทย โดยภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมการออกบูธนิทรรศการทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ที่เป็นประโยชน์เป็นอย่างมาก จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบกิจการและแรงงานที่อยู่ในพื้นที่การจัดงานและจังหวัดใกล้เคียงเข้าชมงานดังกล่าว 

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในงานจะมีการจัดแสดงสินค้าจากผู้ประกอบกิจการและการให้บริการปรึกษาแนะนำอาชีพ หรือแนวทางการทำงานเพื่อสร้างรายได้ รวมไปถึงกิจกรรมสาธิตทักษะอาชีพทางด้านช่าง ด้านการบริการและด้านการบริหารจัดการ ตลอดจนจัดบูธแสดงผลงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เน้นการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีและงานบริการ การจัดแสดงสินค้าเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการมีรายได้ และกิจกรรมอื่น ๆ ไว้บริการแก่ผู้ไปร่วมงานอีกหลายกิจกรรม โดย “มหกรรม Skill Expo พลิกโฉมการพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่” มีกำหนดจัดขึ้นใน 9 จังหวัด ครอบคลุมใน 5 ภูมิภาค ประกอบด้วย 

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ ปา แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน จังหวัดลำพูน

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 กันยายน 2566 ณ สวนนวมินทรราชา จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 4 กันยายน 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบกิจการ พี่น้องแรงงานและประชาชน เข้าร่วมชมงานในวันดังกล่าวได้ฟรีตลอดทั้งวัน  นางสาวบุปผา กล่าว

 

Visitors: 343,709