SMEนครปฐม

เมื่อวานนี้ที่ 8 พฤษภาคม 2567 ที่หน้าบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ ได้มีการแถลงข่าว จัดงาน SME จังหว้ดนครปฐม สมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดนครปฐม จัดงาน"SME FESTIVAL THAILAND ครั้งที่ 2"

สมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดนครปฐม จัดงาน "SME FESTIVAL THAILAND ครั้งที่ 2" ตั้งแต่วันที่

ฤษภาคม 2567 ณ บริวณด้านหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ภายในงานมีกิ

ออกร้านนำผลิตภัณฑ์ของดีแต่ละอำเภอ เพื่อส่งเสริมและผลักดันผู้ประกอบการเพิ่มยอดขาย และกระตุ้นเศรษฐกิจ

ในจังหวัด พร้อมทั้งสร้างความภูมิใจให้คนรุ่นใหม่ในการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งภายในงานมีบูธร่วมออกร้าน

จำนวนมาก ทั้งของกินของใช้ที่นำมาจำหน่ายภายในงาน มีร้านค้า ร้านอาหกร ชื่อดังมากมายของจังหวัดนครปฐม

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.39 น. นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

ประธานเปิดการจัดกิจกรรม "เปิดเมืองแห่งความศรัทธา" จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2567 จัดโดยสำนักงาน

การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม ณ บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อจัดกิจกรรม

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและนวัตกรรมใหม่ภายในงานมีการจัดกิจกรรมรำบวงสรวง เพื่อสักการะ

องค์พระปฐมเจดีย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นการแสดงถึงความสามัคคี ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่สวยงาม

ของจังหวัด และความเป็นสิริมงคลต่อผู้รำ การรำบวงสรวงในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจาก