Upskill คนขับโดรน

กรมพัฒน์ เดินหน้า Upskill คนขับโดรน รับนโยบายธนาคารสะสมหน่วยกิต (Credit Bank)


อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เผยขานรับนโยบายนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หลังหารือร่วม ม.เกษตรฯ เตรียมนำร่องทักษะนักบินโดรนเพื่อการเกษตร บรรจุเข้าธนาคารสะสมหน่วยกิต (Credit Bank)

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมหารือความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรและยกระดับฝีมือแรงงาน โดยใช้ระบบธนาคารสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) ซึ่งนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เร่งดำเนินการกำหนดรายละเอียด ขั้นตอนและวิธีการในการใช้ระบบธนาคารสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องแรงงานโดยเร็ว ซึ่งหากทำได้ จะช่วยให้พี่แรงงานได้นำประสบการณ์และความสามารถที่มีใบรับรองต่างๆ เข้าในระบบแล้วเทียบเคียงกับคุณวุฒิการศึกษา หรือสามารถนำมาใช้ประโยชน์เกี่ยวกับค่าจ้างตามฝีมือได้ ซึ่งต้องร่วมกับหลายภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ต้องไปจับมือกับภาคการศึกษา และสถาบันการศึกษาหลายๆ สถาบัน เพื่อใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของแต่ละสถาบันมายกระดับฝีมือให้แก่กำลังแรงงานภายในประเทศ ซึ่งในส่วนนี้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานสามารถจัดฝึกอบรม หรือดำเนินการทดสอบเพื่อออกใบรับรองความรู้ความสามารถให้ได้  

นางสาวบุปผา กล่าวต่อไปว่า ในเบื้องต้นจะเสนอสาขาอาชีพนำร่องที่จะมีการเทียบหน่วยกิตกับภาคการศึกษาเพื่อบรรจุในระบบธนาคารสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะนำร่องในหลักสูตรนักบินโดรนเพื่อการเกษตร และหลักสูตรการขายสินค้าออนไลน์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ Hot มากและผู้ประกอบอาชีพอิสระให้ความสนใจอย่างมาก อีกส่วนหนึ่งที่เตรียมบูรณาการซึ่งคาดว่าจะมีความร่วมมือกันในปลายปีนี้คือร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทั้ง 9 แห่ง หลักสูตรที่จะนำร่องใช้ Credit Bank คือ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างเชื่อม และหลักสูตรที่เกี่ยวกับยานยนต์ EV อย่างไรก็ตาม ต้องหารือกันอีกครั้งเพื่อกำหนดรายละเอียดที่เป็นประโยชน์กับประชาชน รวมถึงขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์จาก Credit Bank และใช้ง่ายได้สะดวกที่สุด

“ธนาคารหน่วยกิต เป็นระบบที่สามารถเก็บสะสมหน่วยกิจหรือผลการเรียนจากหลายรูปแบบ ทั้งจากการศึกษา จากการอบรม จากประสบการณ์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการเทียบวุฒิหรือรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา เมื่อเทียบเคียงกันได้จะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดอัตราค่าจ้างทั้งตามฝีมือและค่าจ้างตามวุฒิการศึกษาอีกด้วย” อธิบดีบุปผา กล่าว

 

 

 

Visitors: 89,056